Istismara Mudahale Kullanilabilecek haklar ve yararlanilabilecek hizmetler > Gunluk hayatin surdurulmesi 

Günlük hayatın sürdürülmesi

Yargılama sürerken günlük hayatımı sürdürebilmek için ne tür destekler alabilirim?

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, yargılama sürerken kadın ve çocukların hayatlarına devam edebilmesi için bazı haklar tanımış bulunmaktadır:

Nafaka talep edebilirsiniz.

Nafakaya karar verilmesi halinde, kararın bir örneği, re’sen nafaka alacaklısının veya borçlusunun yerleşim yeri icra müdürlüğüne gönderilir. Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile bağlantısı olması durumunda, nafaka, aylık, maaş ya da ücretinden icra müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

Sağlık sigortalısı sayılırsınız.

Hakkınızda koruyucu tedbir kararı verilirse, genel sağlık sigortanız yoksa ya da tedavi yardımından yararlanma hakkınız yoksa tedbir kararı süresince gelir testine tabi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılırsınız.

Geçici maddi yardım talep edebilirsiniz.

Bu yardıma mülki amir karar verir. Geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmesi halinde, bu miktar en fazla onaltı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının otuzda biri olabilir. Korunan kişinin birden fazla olması halinde, ilave her bir kişi için bu tutarın yüzde yirmisi oranında ayrıca ödeme yapılır. Ödenecek miktara mülki amir karar verir.

Yapılan ödemeler şiddet uygulayandan tahsil edilir.

Eğer barınma yeri sağlanırsa geçici maddi yardım yüzde elli oranında azaltılarak uygulanır.

(Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti halinde yapılan yardımların, 6183 saylılı Kanun hükümlerine göre geri ödenmesi talep edilir.)

Belge ve eşyalarınızı isteyebilirsiniz.

Ayrıldığınız mekanda kalan ve size gerekli olan belge (nüfus kağıdı vb.) ve eşyalarınızın (giysi, kitap vb. şahsi eşyalar) size teslimini isteyebilirsiniz.

Çocuklar ile ilişki ve velayetlerini isteyebilirsiniz.

Çocuklarınızı yanınıza almadan ayrılmak zorunda kaldıysanız çocuklarınızın size teslimini, velayetin size verilmesini veya kişisel ilişki kurulmasını talep edebilirsiniz.

İtiraz edebilirsiniz.

Verilen tedbir kararlarına itiraz edebilirsiniz. İtirazın kararın tebliği (yazılı olarak bildirilmesi) ve tefhimi (sözlü olarak bildirilmesi) tarihinden itibaren iki hafta içinde aile mahkemesine yapılması gerekir. Aile mahkemesi itiraz üzerine yapacağı inceleme sonucunda kararını bir hafta içinde verir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.Bu web sitesi Sivil Düşün AB Programı Aktivist Desteği kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.

Bu web sitesinin içeriğinin sorumluluğu ve bütün hakları tamamıyla Hak Temelli Politikalar için Hümanist Grup Derneği'ne aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Öneri ve talepleriniz için: info@humanistgrup.org