Istismara Mudahale Kullanilabilecek haklar ve yararlanilabilecek hizmetler > Magdur haklari 

Mağdur hakları

Mağdurun hakları nelerdir?

Mağdur, kendisine karşı işlenen suç nedeni ile doğrudan zarar gören veya bu suretle ekonomik kayba uğrayan kişi olarak tanımlanabilir.

Mağdur soruşturma ve kovuşturma evresinde aşağıdaki haklara sahiptir:

- Delillerin toplanmasını isteme

- Belge örneği isteme

- Bir avukatın hukuki yardımından yararlanma

- Vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini, el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme

- Davaya katılma

- Kararlara itiraz ve temyiz etme

- Korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etme

- Çocuk ve suç dolayısıyla psikolojisi bozulmuş mağdurların ifadelerinin alınması sırasında yanlarında bir uzmanın bulunmasını talep etme

Başvurunuzun bir davaya dönüşüp dönüşmediğini  üzerinden öğrenebilirsiniz.

Yargılama süreci ve bu süreçteki haklarınız ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için:

 Bu web sitesi Sivil Düşün AB Programı Aktivist Desteği kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.

Bu web sitesinin içeriğinin sorumluluğu ve bütün hakları tamamıyla Hak Temelli Politikalar için Hümanist Grup Derneği'ne aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Öneri ve talepleriniz için: info@humanistgrup.org