Istismari Bildirme Aile ici ve kadina yonelik siddetin bildirilmesi > Aile ici siddet 

Aile içi şiddet

Ailedeki şiddet olaylarını nereye bildirebilirim?

ALO 183

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan ALO 183 sosyla destek hattı ücretsiz bir danışma hattıdır. Şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan ve desteğe gereksinimi olan kişilere psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda danışmanlık hizmetleri sunmakta ve yararlanabilecekleri hizmet kuruluşları konusunda bilgi vermektedir. 7 gün 24 saat esasıyla hizmet vermektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl/İlçe Müdürlükleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il ve ilçe müdürlüklerinde, şiddete maruz kalmış kadın ve çocukların ihtiyaçları doğrultusunda sosyal çalışma yapan görevliler tarafından ücretsiz danışmanlık, rehberlik ve ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirme yapılmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'nin iletişim bilgilerine  ulaşabilirsiniz.

Valilikler ve Kaymakamlıklar

İlçelerde kaymakam, illerde ise vali o yerin mülki idare amiri olarak kadın ve çocukların aile içi şiddet suçlarından korunması için bazı tedbirleri almaya yetkili makamlardır. Mağdurun doğrudan ya da kolluk marifetiyle başvurusu üzerine, barınma yeri sağlanması, geçici maddi yardım yapılması, psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi, geçici koruma altına alınma ve çocukları için kreş imkanının sağlanması gibi tedbirleri alabilmektedirler.

Valiliğe veya kaymakamlığa başvuru sonrası yapılacak işlemler hakkında daha fazla bilgi almak için   

Sağlık Kuruluşları

Sağlık kuruluşları, kadın ve çocukların maruz kaldıkları şiddet davranışının meydana getirdiği beden ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri tespit etmek, raporlamak, mağdurları tedavi etmeye yönelik hizmetleri verirler. Aynı zamanda görevlerini yaparken öğrendikleri suçları bildirmekle de yükümlüdürler.

Bu amaçla aile hekimliği, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, hastanelerin acil servisleri ve ALO 112 acil müdahel hattı kullanılabilir.

Barolar

Barolar avukatların meslek örgütleridir. Avukatlık ücretini karşılama olanağı bulunmayan kişiler, baroların  bürolarına başvurarak ücret ödemeden hukuki destek alabilmek için avukat görevlendirmesini isteyebilirler. Öte yandan Türkiye genelinde pek çok baro bünyesinde kadın danışma merkezleri bulunmaktadır ve buralarda şiddete maruz kalan tüm kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Aile Mahkemeleri

Aile içi şiddetin önlenmesi ile ilgili kararlar aile mahkemesince, çocuğun korunması ile ilgili kararlar ise çocuk hakimince alınmaktadır. Bu makamlara başvurunun  ve şahsen yapılması gerekmektedir.Bu web sitesi Sivil Düşün AB Programı Aktivist Desteği kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.

Bu web sitesinin içeriğinin sorumluluğu ve bütün hakları tamamıyla Hak Temelli Politikalar için Hümanist Grup Derneği'ne aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Öneri ve talepleriniz için: info@humanistgrup.org