Istismari Bildirme > Ihmal ve istismari bildirme hakkinda 

Hakkında - İhmal ve istismarı bildirme

Her çocuğun ailesi içinde olanlar dahil olmak üzere her türlü ihmal ve istismara karşı korunma hakkı vardır.

► Çocuk ihmali, çocuğa bakmakla yükümlü kişinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi; beslenme, giyim, tıbbi, sosyal ve duygusal gereksinimler ya da yaşam koşulları için gerekli ilgiyi göstermeme gibi, çocuğu fiziksel ya da duygusal yönden ihmal etmesidir.

► Çocuk istismarı veya çocuğa karşı kötü muamele; sorumluluk, güven ve yetenek ile ilgili genel durumunda çocuğun sağlığına, yaşamına, gelişimine ve değerine zarar verebilen, fiziksek ve/veya emosyonel kötü davranışı, cinsel istismarı, ihmali ve/veya her türlü ticari çıkar için çocuğun kullanılmasını içeren davranışlardır.

► Şiddete tanıklık etmek de bizzat maruz kalmak kadar örseleyicidir. Bu nedenle istismardan korunma hakkı, şiddete tanıklık etmekten korunmayı da içerir. 


B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin ilgili maddesine ulaşmak için  

T.C. Anayasası'nın ilgili maddesine ulaşmak için 

----------------------------------------------

Türkiye'de çocukların sağlıklı gelişimlerini tehdit eden risklerin önlenmesi, bu risklerle karşı karşıya kalan çocukların korunması ve iyileştirilmesini sağlamakla yükümlü kişi ve kurumların işleyişini göstermek üzere hazırlanmış haritaya ulaşmak içinBu web sitesi Sivil Düşün AB Programı Aktivist Desteği kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.

Bu web sitesinin içeriğinin sorumluluğu ve bütün hakları tamamıyla Hak Temelli Politikalar için Hümanist Grup Derneği'ne aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Öneri ve talepleriniz için: info@humanistgrup.org