Istismari Onleme Duzenli saglik takibi > Hasta haklari 

Hasta hakları

Bu bölümde, hasta hakları ve sorumlulukları ile sağlık hizmetlerine ilişkin şikayetlerinizi iletebileceğiniz makamlar konusunda bilgi bulabilirsiniz.

Hasta hakları

Hizmetten genel olarak faydalanma

Bilgilendirme ve bilgi isteme

Sağlık kuruluşunu ve personelini seçme ve değiştirme

Mahremiyet

Rıza

Güvenli ortamda sağlık hizmeti alma

Dini vecibelerini yerine getirebilme

Saygınlık görme ve rahatlık

Ziyaretçi ve refakatçi bulundurma

Şikayet ve dava hakkı

Hasta sorumlulukları

Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme.

Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme.

Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma.

Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme.

İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme.

Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama.

Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma.


Aldığınız sağlık hizmeti ile ilgili olarak hasta haklarına ilişkin görüş, öneri ve şikayet başvurularınızı  üzerinden veya ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne telefon ile iletebilirsiniz.Bu web sitesi Sivil Düşün AB Programı Aktivist Desteği kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.

Bu web sitesinin içeriğinin sorumluluğu ve bütün hakları tamamıyla Hak Temelli Politikalar için Hümanist Grup Derneği'ne aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Öneri ve talepleriniz için: info@humanistgrup.org