Istismari Onleme Egitim > Okul ici destek hizmetleri 

Okul içi destek hizmetleri

Bu bölümde, çocuğunuzun eğitim öğretim hizmetlerinden faydalanma olanağını arttırmak için okulda destek alabileceğiniz kişiler ve hizmetler hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Çocuğunuzun eğitimi ile ilgili okulundaki rehberlik servisinden, rehber öğretmeninden veya sınıf öğretmeninden destek alabilirsiniz.

Okullarda rehberlik servisleri ve rehber öğretmenler tarafından eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik çalışmaları yürütülür.

Bu kapsamda öğrencilerle ve velilerle bireysel veya grup görüşmeleri aracılığı ile yürütülen çalışmalar arasında şunlar yer alır:

→ Öğrencilerin akademik başarılarının artırılması için amaç belirleme, zamanı etkin kullanma ve verimli ders çalışma gibi becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar.

→ Sınav kaygısının azaltılmasına yönelik müdahale programları.

→ Sürekli devamsızlık yapan öğrencilere yönelik rehberlik hizmetleri.

→ Gelişim dönemleri ve özellikleri konusunda öğrenci, öğretmen ve velilerin bilgilendirilmesi.

→ Öğrencilerin gelişim dönemi sorunları ile baş etmelerine yönelik danışmanlık.

→ Öğrencilerin kendileri ve başkalarının duygularını tanıma, kabul etme ve uygun bir biçimde ifade etme konularında duygusal gelişimlerini destekleyici çalışmalar.

→ Öğrencilerin eleştirel düşünme, karar verme, problem çözme ve sorumluluk alma becerilerini geliştirmelerine yönelik yol gösterici çalışmalar.

→ Mesleki rehberlik ve kariyer planlama desteği.

→ Aile eğitim programları. 

→ Öğrencilerin etnik, dinsel, sınıfsal farklılık ile cinsel yönelim, süregelen hastalık gibi konularda ayrımcılığa maruz kalmamaları için önleyici ve koruyucu rehberlik çalışmaları.

→ Öfke, kaygı, şiddet ve zorbalık hakkında öğrencilere yönelik farkındalık kazandırma ve baş etme becerilerini güçlendirme çalışmaları.

→ Teknoloji bağımlılığı (internet, telefon, bilgisayar oyunları, televizyon vb.) konusunda farkındalık kazandırma ve önleme çalışmaları.

→ Öğrencilerin doğal afet, göçük, kaza, kayıp, istismar gibi travmatik yaşantılarla baş etme becerilerini geliştirmelerine yönelik destekleyici çalışmalar.

Çocuğunuzun devam ettiği okul rehberlik servisine başvurarak bu hizmetler konusunda bilgi alabilir ve çocuğunuzun uygun hizmetlere yönlendirilmesi konusunda işbirliği talep edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için 

 Bu web sitesi Sivil Düşün AB Programı Aktivist Desteği kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.

Bu web sitesinin içeriğinin sorumluluğu ve bütün hakları tamamıyla Hak Temelli Politikalar için Hümanist Grup Derneği'ne aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Öneri ve talepleriniz için: info@humanistgrup.org