genel > Aile ici veya kadina karsi siddet sebebiyle Cumhuriyet savciligina basvuruldugunda 

Aile içi veya kadına karşı şiddet sebebiyle Cumhuriyet savcılığına başvurulduğunda

Kollukta yürütülen işlemler bittikten sonra dosya Cumhuriyet savcısına intikal eder.

Hukuki yardım sağlanması

Soruşturma sürecinde mağdurun avukatı yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini talep etme hakkı vardır. Kendisine avukat tayin edemeyen veya bir avukat tayin edecek maddi olanağa sahip olmayan kişilere baro tarafından ücretsiz avukat atanır. Cumhuriyet savcısı tarafından avukat talep edilip edilmediği sorulduğunda, talep edildiğinin bildirilmesi gerekir.

Mağdur çocuk ise kendisine bir avukat atanması zorunludur. Bu durumda da çocuğun velisi çocuğa bir avukat atayabilecek durumda değilse, baro tarafından kendisine bir avukat atanır.

Bu başvuruları yapmadan önce bilgi almak amacıyla bulunduğunuz il barosunun  servisine müracaat edebilirsiniz.

Aile içi şiddetten korunmak üzere yapılan başvurular ve verilen kararların yerine getirilmesi için yapılacak işlemlerden yargılama giderleri, harç, posta gideri ve benzeri hiçbir ad altında masraf alınmaz.

Mağdurun dinlenmesi

Mağdurun kollukta alınan ifadesinden sonra, Cumhuriyet savcısı da mağduru tekrar dinleyebilir. Kendisine karşı işlenen suçtan dolayı psikolojisi bozulmuş mağdurlar bu işlem sırasında yanlarında bir uzmanın (psikolog, psikolojik danışman vd.) bulunmasını isteyebilirler. Çocuk mağdurların yanında uzman bulunması zorunludur.

Böyle bir uzmanın görevlendirilmesi halinde, ifade alımından önce uzman mağdur ile görüşür ve onu yapılacak işlemler ve hakları konusunda bilgilendirir.

Mağdur ifade verirken avukatı da hazır bulunur.

Mağdurun muayenesi

Eğer daha önce muayenesi yapılmamışsa mağdurun muayenesi bu aşamada yaptırılır.

Şiddet mağdurları, muayene için en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilir. Mağdur, polis refakatinde sağlık kuruluşuna götürülür. Muayene sonucu bir rapor düzenlenir. Mağdur, muayenesinin ardından müracaatının alınması için tekrar polis merkezine getirilir.

Şiddete maruz kalan bir çocuk ise muayenesi bulunulan yerde varsa çocuk izlem merkezinde, yoksa devlet hastanesinde veya Adli Tıp Kurumu’nda yaptırılır.

Cinsel istismar mağduru çocukların muayenesi varsa çocuk izlem merkezinde yapılır. Çocuk izlem merkezleri, devlet hastaneleri bünyesinde kurulan bu alanda uzmanlaşmış olan ve muayene ve ifade alma işlemlerini yapan merkezlerdir. Bulunulan yerde çocuk izlem merkezi yoksa muayene devlet hastanesi veya Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’nde yapılır.

Uzlaşma teklif edilmesi

Bazı suçlar uzlaşmaya tabidir.

Uzlaşma, belirli suçlarda suçtan zarar gören kişinin, suç şüphelisi olan kişi ile bir anlaşmaya varması ve böylece yargılama yapılmadan dosyanın kapatılmasıdır. Uzlaşma şikayetten vazgeçmek değildir. Şikayetten vazgeçerseniz uzlaşma yapılmadan dosya kapanmış olur.

Bu nedenle, zararınızın karşılanmasını istiyorsanız, “Şikayetçi değilim, uzlaşmak istiyorum” ifadesi yerine, ”Şikayetçiyim, fakat uzlaşmak istiyorum” ifadesini kullanmalısınız.

Ceza mahkemesinde şüphelinin cezalandırılması için dava açılması

Cumhuriyet savcısı soruşturmayı tamamladıktan sonra iddianame düzenleyerek ceza mahkemesine gönderir ve şüphelinin yargılanarak cezalandırılmasını talep eder.

Suç türüne göre ceza davasının açıldığı mahkeme değişir. Suçun gerektirdiği cezanın ağırlığına göre dava asliye veya ağır ceza mahkemesinde açılır. Eğer, şüpheli de çocuksa, dava çocuk mahkemesi veya çocuk ağır ceza mahkemesinde açılır.

Bundan sonraki aşamalar ile ilgili bilgi almak için  

Aile mahkemesinden önleyici ve koruyucu tedbir talep edilmesi

Cumhuriyet savcısı soruşturma devam ederken veya bittikten sonra aile mahkemesine müracaat ederek mağdur hakkında koruyucu, şüpheli hakkında da önleyici tedbir uygulanmasını talep edebilir.

Bundan sonraki aşamalar ile ilgili bilgi almak için  Bu web sitesi Sivil Düşün AB Programı Aktivist Desteği kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.

Bu web sitesinin içeriğinin sorumluluğu ve bütün hakları tamamıyla Hak Temelli Politikalar için Hümanist Grup Derneği'ne aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Öneri ve talepleriniz için: info@humanistgrup.org