genel > Cocuk istismari sebebiyle Cumhuriyet savciligina basvuruldugunda 

Çocuk istismarı sebebiyle Cumhuriyet savcılığına başvurulduğunda

Kollukta yürütülen işlemler bittikten sonra mağdur çocuk adliyeye getirilir veya varsa çocuk izlem merkezine götürülebilir ve Cumhuriyet savcısı da bu merkezde çocuğu dinleyebilir. Hangi usulün uygulanacağına Cumhuriyet savcısı karar verir.

Hukuki yardım sağlanması

Soruşturma sürecinde mağdurun avukatı yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini talep etme hakkı vardır. Kendisine avukat tayin edemeyen veya bir avukat tayin edecek maddi olanağa sahip olmayan kişilere baro tarafından ücretsiz avukat atanır.

Mağdur çocuk ise kendisine bir avukat atanması zorunludur. Bu durumda da çocuğun velisi çocuğa bir avukat atayabilecek durumda değilse, baro tarafından kendisine bir avukat atanır.

Bu başvuruları yapmadan önce bilgi almak amacıyla da bulunduğunuz il barosunun  servisine müracaat edebilirsiniz. 

Mağdurun dinlenmesi

Şiddet mağduru çocuk ise, mağdur sıfatı ile kendisi, müşteki sıfatı ile de veli veya vasisi dinlenebilir. Şiddet mağduru çocukların tekrar tekrar olayı anlatmaları örseleyici olduğundan bir kez dinlenmeleri esastır. Bu nedenle, kollukta dinlenmemeleri, muayenenin yapılacağı çocuk izlem merkezinde dinlenmeleri istenebilir.

Mağdurun yaşadığı şiddet olayına ilişkin verdiği bilgiler mümkün olduğunca detaylı biçimde kayıt altına alınır. Mağdurun ifadesi tutanağa geçirilir. Şiddet mağduru çocukların, ifade verirken yanında bir uzmanın (psikolog vd.) bulunmasını talep etme hakkı vardır.

İfadesinin alınması sırasında çocuğun yanında bulunacak uzman ifade işleminden önce çocukla görüşerek onu yapılacak işlem ve hakları konusunda bilgilendirir.

Çocuğa tayin edilen avukat da ifade alımı öncesinde çocukla görüşür.

Dinleme işlemi sırasında bir tutanak tanzim edilir ve taraflara imzalatılır.

Mağdurun muayenesi

Şiddet mağdurları, kolluk birimlerine bizzat müracaat ettiklerinde ya da alınan ihbar üzerine olayın vuku bulduğu yere kolluk kuvvetleri geldiğinde, öncelikle bu kişilerin ne tür bir şiddete maruz kaldığının tespit edilmesi için gerekli muayene ve tedavinin yapılması amacıyla en yakın sağlık kuruluşuna sevki yapılır. Mağdur, polis refakatinde sağlık kuruluşuna götürülür. Muayene sonucu bir rapor düzenlenir. Mağdur, muayenesinin ardından müracaatının alınması için tekrar polis merkezine getirilir.

Şiddete maruz kalan bir çocuk ise muayenesi bulunulan yerde varsa çocuk izlem merkezinde, yoksa devlet hastanesinde veya Adli Tıp Kurumu’nda yaptırılır.

Cinsel istismar mağduru çocukların muayenesi varsa çocuk izlem merkezinde yapılır. Çocuk izlem merkezleri, devlet hastaneleri bünyesinde kurulan bu alanda uzmanlaşmış olan ve muayene ve ifade alma işlemlerini yapan merkezlerdir. Bulunulan yerde çocuk izlem merkezi yoksa muayene devlet hastanesi veya Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’nde yapılır.

Saldırganın tutuklanması

Hakkındaki soruşturma veya kovuşturma devam etmekle birlikte, kaçma şüphesi ve delilleri karatma şüphesi gibi nedenlerle tutukevine konularak hürriyeti kısıtlanan kişiye tutuklu denir.

Cumhuriyet savcısı, şiddet eylemini gerçekleştirdiği iddia olunan kişinin tutuklanmasını talep edebilir. Tutuklama, şüphelinin kaçmasını veya delilleri karartmasını önlemek için alınan bir tedbirdir. Eğer kişinin tutuklama veya delilleri karartma şüphesi yoksa tutuklama kararı verilmeyebilir. Bu cezalandırılmayacağı anlamına gelmez.

Ancak şüphelinin salıverilmesi mağdur çocuk için tehlikeli ise, mahkemeden çocuğun korumasına uygun bir tedbir alınması talep edilebilir.

Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatılabilir.

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez.

Tutukluğun uzatılması kararları, Cumhuriyet savcısının, şüpheli veya sanık ile müdafiinin görüşleri alındıktan sonra verilir.

Acil koruma kararı alınması

Acil koruma kararı, esas kararın verilmesi için gerekli incelemelerin sonucu beklenmeden alınacak tedbir kararıdır. Bu nedenle talep sonrası hemen ve acil korumanın amacı ile sınırlı bir acil inceleme yapılması mümkün ise bu inceleme yapılabileceği gibi, talebi yapan makam durumun aciliyetini gösterir delilleri ile karar verilmesini talep edebilecektir.

Acil koruma kapsamında çocuk hakkında kurum bakımına yerleştirme, bir başka aile yanına yerleştirme, tedavi tedbiri gibi tedbirler uygulanabilir. Cumhuriyet savcısı bu tedbirlerin uygulanması için kendisi talimat verebileceği gibi (daha sonra mahkemeye onaylatmak üzere), mahkemeden de acil koruma kararı verilmesini talep edebilir.

Çocuğun kurum bakımına alınması halinde yerleştirilebileceği kuruluşlar hakkında bilgi almak için  

Ceza mahkemesinde şüphelinin cezalandırılması için dava açılması

Cumhuriyet savcısı soruşturmayı tamamladıktan sonra iddianame düzenleyerek ceza mahkemesine gönderir ve şüphelinin yargılanarak cezalandırılmasını talep eder.

Suç türüne göre ceza davasının açıldığı mahkeme değişir. Suçun gerektirdiği cezanın ağırlığına göre dava asliye veya ağır ceza mahkemesinde açılır. Eğer, şüpheli de çocuksa, dava çocuk mahkemesi veya çocuk ağır ceza mahkemesinde açılır.

Çocuk mahkemesinden koruma talep edilmesi

Mağdurun korunması için alınması gereken tedbire soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında yapılacak bir sosyal inceleme sonucunda çocuk mahkemesince karar verilir.

Bundan sonraki aşamalar ile ilgili bilgi almak için  Bu web sitesi Sivil Düşün AB Programı Aktivist Desteği kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.

Bu web sitesinin içeriğinin sorumluluğu ve bütün hakları tamamıyla Hak Temelli Politikalar için Hümanist Grup Derneği'ne aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Öneri ve talepleriniz için: info@humanistgrup.org